Utdrag ur Trollhätte Annonsblad aug-sept 1922

Trollhättebygdens Släktforskare Tidningen Nr. 3/2004

Annonsblad

16/9

Även Trollhättespråket

har på senare tid välsignats med ordet ”lönsch” eller ”lunch”.

Vad spelar det får roll frågar sig sign. Åberg – när svenska folket i alla fall uttalar det lönsch? Och fortsätter:

Jag har aldrig ätit lunch. Aldrig. Sedan urminnes tider brukar jag äta något som man kallar frukost. Detta sker så där vid 12-tiden. Ibland äter jag två ägg och lite uppskuret följt av en kopp kaffe. Ibland bräckt falukorv. Ibland annat. Jag har alltid kallat detta frukost. Min gamla far som var en enkel människa, med gamla hederliga vanor, åt samma mål vid samma tid. Han kallade det också frukost.

Jag mins ännu hur han kom upp från sin speceriaffär och ropade så att det gav eko i våningen:

_ Skynda på med frukosten! Jag är en frukostbjörn!

Men nu kommer jag ibland ut på restauranger när kl. slår 12 och läser på matsedlarna: bräckt falukorv, hackad oxkotlett, pytt i panna…, och över detta står skrivet l u n c h . Alltid Lunch. Den gången jag kommer till ett ställe, där det inte står lunch över falukorven och pytt i panna kl. 12 middagen kommer jag att känna mig ytters överraskad.

Hur skulle det vara om vi lät Svenska akademin – d.v.s. Albert Engström och biskop Billing och de andra – stava lunsch hur mycket de vilja; bara vi uttala det frukost?

För dem som inte veta hur detta ovanliga ord lämpligen uttalas kunde till exempel upplysningar lämnas av restaurangernas hovmästare.

Syatelier
20/9

Nydqvist affären

Leveransen av de 500 ryssloken skall vara fullgjord 1924. Man hade tänkt sig kunna skaffa andra beställningar, meddelar T. T., med de höga lönerna försvårar detta. Därför har man måst tillgripa varannan-veckoarbete. Verkstadsledningen kan ej ange huru länge detta förhållande varar.

Olyckstillbud

Hos Nydqvist & Holm kom i fredags afton en arbetare i beröring med strömledande lina. Han grep hårt om denna och väckte genom sina rop uppmärksamhet på händelsen. När han väl kommit loss, var mannen illa medtagen. På innersidorna av händerna syntes inga brännskador. Däremot hade på yttersidorna skinnet spruckit.

Vår prost

Aug. Stenström behagade i måndags fylla 62 år.

Lagmansered

De vidträckta skogarne häromkring ha i år sträjkat med både blåbärs- och lingonskörden. Själve baron Silfverschöld har i år för första gången nödgats fylla sitt behov av ovannämnda bär från Trollhättan.

23/9

Jordfästning

 
I söndags fördes stoftet efter avlidna Augusta Andersson från Upphärad till sista, Jordfästningen, som förrättades av kyrkoherde Sten Blomqvist ägde rum i Trollhättan. En myckenhet med blommor hade sänt till båren och märktes särskilt praktfulla kransar fr. abonnenter i Upphärad, från personal å Trollhättans telegraf- och telefon-station, från friherre Silfverschöld å Koberg, direktör Mark å Sjuntorp och handlanden Karl Tengbom, Upphärad m. f.

Vid graven talade hr Tengbom som framförde abonnenternas tack till den hädangångna.

Tunhem

Ett olycksfall till döds inträffade i tisdags middag vid Vargön. Snickaren Anders Lind, 34-årig, skulle på en sågklinga avskära en dörrkant. Klingan skar därvid in i en kvist, som flög loss och träffade Lind i mellangärdet, i ett närvcentrum, så hårt att han ögonblick-ligen avled. Upplivningsförsök gjordes men utan framgång.
Lind var en stillsam man, som sörjes närmast av maka och tre barn.

Stora Mellby

Den gamle skämtaren Andreas Fagerberg i Jordala har avlidit 74 år gammal.

Matilda Fredrika Pettersson

* * *