Händelser i Bohuslän från 1658

Inledning

Detta dokument innehåller utdrag ur Lysekils Kalendarium samt ur Häxprocesserna.
Sammanställningen är gjord av Per Stenros inför föredrag i Trollhättan 2024-04-16

Detta dokument innehåller utdrag ur Lysekils Kalendarium samt ur Häxprocesserna.
Sammanställningen är gjord av Per Stenros inför föredrag i Trollhättan 2024-04-16

Föredraget startar med en kort återblick på när Bohusläns städer får Köpingsrättigheter och när köpingarna får stadsrättigheter. Se sidan om Bohusläns städer. Föredraget avslutas med år 1916.

Innehåll
Svensktid – efter 1658 Sidan 1
Ett tragiskt kalendarium för Bohuslän Sidan 5
Det stora nordiska kriget Sidan 8
Bohusläns största dokumenterade sillperiod Sidan 11
Krig utbryter mellan Ryssland och Sverige Sidan 13
Bohuslän från år 1800 Sidan 15
Konservindustrin i Bohuslän Sidan 19
Bohuslän från år 1900 Sidan 25

Sidan 1
Svensktid – efter 1658

1658-02-26 Freden i Roskilde sluts mellan Sverige och Danmark. Danmark tvingas avträda Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge samt Bornholm och Trondheims län.

1658-03-18 Bohusl fästning överlämnas under ståtliga ceremonier till den svenska krigsmakten. Den danska garnisonen avtågar sedan den på borggården bränt upp arkivet, till oersättlig skada för historieforskningen, även den som rör Uddevallas äldre öden (Sten Kristiansson, Uddevalla stads historia, Del 1, sid. 171).

1658 Erik Dahlberg skildrar i en teckning Karl X Gustafs intåg på Bohus. Kungen Befinner sig i den vimpelprydda slupen på älven medan salut skjuts från fästningen. (Ur Bohuslän – bildverk, 1956. Cullberg, Bohuslän – ett gränslands historia, sid. 65).

1658-03-27 Till Bohusläns först svenske landshövding utses generalmajor Harald Stake (Fredberg, gamla Göteborg, Del II, sid. 50).
Länsstyrelsen tar sitt säte på Bohus fästning.

När svenskarna övertar administrationen av Bohuslän finns cirka 600 stora och små fartyg i sysselsättning. Detta antyder sjöfartens och handelns omfattning under den danska tiden.

1658 Kartograf Kjettil Classon Felterus upprättar i samband med fredavtalet en karta över Bohuslän och de västra delarna av Dal och Västergötland.

Felterus är en av sin tids driftigaste lantmätare och Bohuslän är ett av de landskap han särskilt arbetar med.

1658 Danmark fördröjer uppfyllandet av fredsvillkoren i Roskilde. Det medför att Karl X på sommaren attackerar danskarna genom att överraskande överfalla och ta över Korsör i avsikt att ta Köpenhamn. Kungen uppger dock tanken på stormning och påbörjar en belägring av den danska huvudstaden.