Smed-Maja

Saxat ur Trollhättebygden förr och nu, Malmrots förlag, juli 1931.

Hon månde varit en på sitt vis ganska märklig kvinna, Smed-Maja.
I ungdomsåren var hon kammarjungfru på Odensjö (Onsjö) och blev sedan gift med Ola Tengström.

När överste Ericsson fullbordat ombyggnaden av Trollhätte kanal tog han med sig en grupp av de duktigare arbetarne till andra arbeten i Stockholm, bland dem Ola Tengström.
Han liksom de andra resenärerna lovade vid avfärden att sända hem pängar. De andra gjorde så, en del togo sina familjer efter till Stockholm, men Ola Tengström lät sig icke avhöras hos sin Maja och deras två barn.

När mer än året gått beslöt sig Maja för en Stockholmsfärd för att se efter hur landet låg till. Landsvägen var då enda förbindelseleden och den var c:a 50 mil lång – att gå. Väglängden avskräckte ej Smed-Maja .
Hon körde det äldre barnet i en liten kärra, det yngre bar hon i en påse på ryggen. Det fanns icke rum för båda i kärran. Storpojken fick ibland larva vid mors hand medan den lille åkte i kärran.

Vägen till Stockholm var lång men fram kommo de tre, och byggnadskontoret fingo de Tengströms adräss. Smed-Maja strävade dit och uppför de tre trapporna med sina barn. Vid knackning på dörren öppnades denna av ett fruntimmer.
På fråga om Tengström bodde där blev svaret ja och upplysningen att ”det är min man”.

-Jaså, detta är madam Tengström, eller det kanske här i Stockholm heter ”fru”. Men jag har äldre anspråk på Ola Tengström. Han är min man och det här är hans och mina barn.
Stockholmsfrun ville nu rymma fältet, men Smed-Maja släppte inte ut henne.
-Nu stannar du här tills Ola kommer hem och springer inte och talar vid honom i förväg!
Det blev säkerligen ingen trevlig kväll för Smed-Ola när han kom hem. Maja menade på att han gjorde bäst i att följa med henne hem, äljest skulle hon rapportera hos högkvarteret hans äktenskapliga snedsprång i Stockholm.

Nästa morgon traskade även Ola Tengström med barn och blomma mot Trollhättan. Smedjan där passade honom bättre, menade Maja. Ola blev därefter en god make och far. Barnen växte upp och storpojken blev något – disponent? – vid ett sågverk i Fredrikshald.

När Smed-Maja var 84 år gammal gjorde hon från Trollhättan en promenad till sonen i Fredrikshald.
Vägen krävde henne fyra dagar.

Detta drag ut Trollhättefolkets historia berättades oss av mrs M. C. Arvidsson-Andersson i 21 Odell ave., White Plains, N.Y.