Bohusläns städer

Bohusläns städer

Stadsrättinghet                           Köprättighet

1442- 07 Marstrand                Marstrand är 1449 Norges fjärde stad i
storlek efter Bergen, Oslo, Trondheim. Uddevalla är den sjätte största
och Kungälv nummer åtta.
 Badort 1822.

1442-07  Kungälv                  Marstrand och Kungahälla tilldelas stadsprivilegier av Kung Kristoffer.
Städernas borgare erhåller rätten att köpa och sälja i Viken.
Utlänningar förbjuds bedriva köpenskap i bygden.
Badort –

1491-       Uddevalla                Uddevalla får stadsrättigheter av Unionskung Hans. Kungen Åberopar därvid frihet ”dem staden av Norges Konungar tilförne erhållit”.
Dokumentation saknas för denna händelse – se Marstrand ovan.
Badort 1804 (Gustafsberg).

1621-06-04 Göteborg 1619 Gustaf II Adolf utfärdar Göteborgs interimprivilegier samt bestämmer
stadens namn till Göteborg.
Badort 1830 (Skeppsbron).

1672 Strömstad 1667-05-23 Fiskeläget Strömmen vid Strömsåns utlopp i norra Bohuslän ges köpingsrätt. [Strömmen är det blivande Strömstad.]
Badort 1786.

1903-04-01 Lysekil 1836-02-27 Johan Gabriel Mollén initierar att Lysekil får köpingsrättighet.
Badort 1846.

Histrorisk litteratur om Bohusläns städer samt om Bohuslän.

Strömstad Anton Söderbom, Erik Boman, Gunnar Thorén (två böcker), Lars Ohlén, Birger Strandell, Nils Modig (två böcker),…

Uddevalla Ernst Hörman, Helge Granfelt, Sten Kristiansson (tre böcker), Bengt Elling (två böcker om Bokenäs och Dragsmark), Åke Gunnar Forsström, Jan Kilborn, Uddevalla Lottakår, Lasse Krook, Vem bodde var 1975? – Kungliga Bohuslängs Regemente (totalt 23 böcker som även berör Strömstad [Tanum] och Lysekil).

Lysekil Ernst Hörman (tre böcker), Sven Rydstrand (åtta böcker), Fritz Lüsch, Nils W Granqvist (tre böcker), Göte Grusell, Folke Sandberg, Lyse (7 böcker), Nils Lindbergh (tre böcker om släkten i Bro, Brastad, Lyse och Lysekil), Terje Fredh, Knuth Hansson, Henrik Harnevie (två böcker), Johan Apelman. – Skaftö: C.G. Bernhardsson, Anders Olsson, fartyg på Skaftö (7 böcker), Erik Sundström (96 häften), Inger Wickman,…
-Lysekil: Arvid Sandell, 376 artiklar i Lysekilsposten 1990 – 2005.

Marstrand Eskil Olán (fyra böcker), Claes Krantz (tre böcker), Johan Pettersson (tre böcker),…

Kungälv Bengt G. Söderberg, Adolf Tell, Bohusläns Museum, Elisabeth Lundgren, Mats Hugoson, Johan Alin, Anders Behn, Lars Linge, Sigurd Johansson, Kerstin Berg, Harry Berg,…

Göteborg Carl Rudolf Andersson Fredberg (tre böcker), Göteborgs Hembygdsförbunds Skriftserie (22 böcker), Göteborgs Historia (tre böcker), Claes Krantz (tre böcker), Agne Rundqvist,…

Samtliga städer / Bohuslän Sveriges Städer Nu och Fordom, Del 4, Axel Emanuel Holmberg, Bohusläns historia och beskrivning, Johannes Wallin, Beskrifning öfver badorterna å Sveriges vestra kust (utom Kungälv), Wilhelm Berg, Bohusläns historia, Erik Lönnroth (redaktör), Bohusläns historia, Johan Pettersson, om Bohusläns historia (16 böcker),…
Terje Fredh, sjöfart mm (54 häften).