Frågor till en västgötapräst

Trollhättebygdens Släktforskare-Tidningen Nr. 3/1995

av Britt G Hallqvist

Det finns väl socknar i himlen
så att Böne- och Knättebor
och folk ifrån Magra och Erska
kan hitta sin far och mor?
Kristina på Stommen i Björke,
ska hon möta sin lille son,
uppstånden ur graven vid häggen
i bortersta kyrkogårdsvrån?
Kommunalordförarn i Lena,
ska han lyfta klubban igen
och klia sin sträva haka
bland sparsamma socknemän?
Och klockarn, som sjöng så ljudligt
i Trökörna kyrka en gång,
ska han reta sin gamle pastor
med en alltför släpande sång?
Och Hudenegumman, som trodde
så fast på att Herran dög
att signa Hudene bönder
så havren blev grann och hög,
ska hon vandra på Hudenevägar
däruppe i höjderna blå?
Ja, ack, om man bara visste,
om man visste bara ändå.
I Alboga, Od och Öra,
där duger det gott att bo.
Ska Gud lyfta opp i näven
till himlen de socknarna tre?
Om man är litet darrig i benen
efter domen och dödens bad
och får se Västra Tunhems kyrka
då blir man nog lugn och glad.
Jag kan grubbla ibland orm natten:
Ska Tämta- och Vängabor
hitta rätt i den himmelska staden?
Säg mig, präst, vad du tror!

* * *