Styrelsen

Styrelsen 2021

Ordförande
Medlemsregistret
Sven Åhlander
Staveredsgatan 16 A
461 31 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-311 43
E-post: svenahlander(a)telia.com

Kassör, Vice Sekreterare
Medlemsavgifter
Åsa Trollälven
Västra Fjärilsvägen 128
461 64 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-716 00
E-post: asatrollelven(a)gmail.com

Vice ordförande
Stig Svensson
Nydqvistsgatan 2 A
461 32 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-823 39
Mobil:070 579 06 09
E-post: stig.svensson66(a)gmail.com

Sekreterare
Jan Edlund
Tingvallavägen 1
461 32 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-65 18 37
E-post: jan(a)merchworld.se

Ledamot
Maj-Britt Lindbom
Hjortmossegatan 156
461 51 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-41 16 61
Mobil:073 928 13 56
E-post: lindbom51(a)gmail.com

Ledamot
Roy Olausson
Fasanvägen 5
461 98 VELANDA
Telefon: 0708-78 03 63
E-post: roy.o(a)hotmail.com

Ledamot
Elisabeth Edlund
Tingvallavägen 1
461 32 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-65 18 37
E-post: jan(a)merchworld.se

Ledamot
Programansvarig
Anmälningar
Eva Larsson
Telefon: 0709 461 089
E-post: eva.lanesund(a)hotmail.com

Ledamot
Birgitta Nolstrand
Heden 63
461 96 SJUNTORP
Telefon:  0735-16 28 02
E-post: birgitta(a)nolstrand.se

Suppleant
Lars-Göran Hansson
Storegårdsvägen 32
461 42 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0730-867312
E-post: larsgoran(a)freddans.se

Suppleant
Harry Pettersson
Titteridammshöjden 33
424 68 ANGERED
Telefon: 031- 331 35 15
Mobil:0703-51 35 15
E-post: hapen2(a)outlook.com

Suppleant
Lotteriansvarig
Kerstin Jordansson
Storgatan 10
461 31 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0705-75 92 08
E-post: kerstin.jordansson(a)gmail.com

 

Revisor
Anna Sjögren

Revisor
Roland Lindberg

Revisorsuppleant
Maria Persson
Violvägen 15
461 55 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-42 09 43

Revisorsuppleant
Bernt Gustavsson
Bockön 5
461 91 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0738-12 75 36

Valberedare
Dennis Haglund
Hasselkullegatan 118
461 62 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0730-34 72 67

Valberedare
Gunilla Adebahr
Karlstorpsvägen 151
461 52 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0739-98 26 27