Saxat ut Mormonernas borschyr

Trollhättebygdens Släktforskare-Tidningen Nr. 3/1994

FAMILY SEARCH (= Släktsökning)

Family Search är ett datorbaserat system som underlättar sökandet efter släkten och som finns vid flertalet av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas (SDH) släktforskningscenter (i aug. -94 på 31 platser i Norden). Systemet består förutom dator med diskettstation och hårddisk av en CD-rom station med ett antal databaser på CD-skivor. För närvarande finns det fem CD-rom baserade databaser:

IGI

Innehåller namn på avlidna personer som behandlats i SDH Tempel. Här finner man födelse
och vigseldatum med ort – föräldrar och make/maka. Varje enskild person kan således vara
förtecknad två gånger – dels som barn, dels som äktenskapspartner. Personen är ej länkad till
sina syskon. Registret kan användas för att se om någon forskar i aktuell släkt eller för att finna
någon med okänd vistelse. Namnen för tempelarbete skickas in frivilligt av främst medlemmar.

ANCESTRAL FILE

Består av släktutredningar insända av enskilda, släktföreningar och organisationer. Syftet är att kunna ”annonsera” sin forskning för att komma i kontakt med andra, kanske för att bilda en släktförening eller för att gemensamt forska vidare. Anmälan av forskning som görs på papper kan omfatta upp till fyra generationer, medan anmälan som görs på diskett kan omfatta samtliga kända familjer och individer. Anmälan till registret är kostnadsfritt. Det enda åtagandet man gör är att vara beredd att svara på frågor om insänd släkt från de personer man når via Ancestral File. Uppgifter som skickas in används inte i SDH Tempel.

FHL-CATALOG

Beståndet vid vårt Huvudbibliotek i Salt Lake City, Utah, U.S.A. finns förtecknat i katalogen. Material sors har ett film- eller mikrokorts- beställningsnummer kan beställas hem till våra forskningscenter för en mindre avgift och där disponeras upp till 6 månader.

SOCIAL SECURITY DEATH INDEX

Omfattar 39,5 miljoner avlidna som hade ett Social Security nummer samt de avlidna som inrapporterades till Social Security Administration i U.S.A. Registret täcker i huvudsak tiden från 1962 fram till och med 1988. Registret kan ge den avlidnes födelse- och dödsdatum, senaste bostadsort, staten som personen levde i när ansökan om Social Security ingavs samt uppgift om Social Security numret vilket kan användas för att fa mer information ifrån Social Security Administration.

MILITARY INDEX

Förtecknar personer som avlidit eller förklarats vara avlidna när de tjänstgjort i U.S.A:s arme i Korea eller Vietnam (Sydostasien) från 1950 till 1975. Registret ger information om födelse- och dödsdatum, bostadsort vid inträdet i militärtjänsten, ras, grad, religiös tillhörighet, civilstånd m.m. samt i vilket land personen avled.

PERSONAL ANCESTRAL FILE, PAF

Är ett hemdatorprogrampaket (för PC och Mac) bestående av Family Records (FR), GIE, RDF, modem- och konfigurationsprogram. Programpaketet finns installerat på Family Search datorerna och är fritt tillgängligt för den som önskar använda det. Data kan registreras på en ”egen” diskett som man tar med sig. GIE som innehåller datautbytesprogrammet GEDCOM gör att man kan importera och exportera data till Ancestral File eller andra användare av släktforskningsprogram som kan ta emot GEDCOM-formatet.