Hemmansägare för ett år

Trollhättebygdens Släktforskare-Tidningen Nr. 3/2006

av Harald Palmestål

Historiens vingslag hörs över Brunneredstrakten med berättelsen om en stackars bonde och hans sista bostad.
hemman
Svinhuset byggt av virke från Körnebäcken

Vid ett samtal med Bertil Sandblom, Prästgården, V. Tunhem förra sommarn frågade jag vem som bott i torpet bredvid Karl Olssons på Baggås (Härstad Tomten). ”Det var Torne-Bengt, det var hans stuga din pappa rev 1918”, sa Bertil.

Snabb gårdsforskning

Detta, tänkte jag, vet nog Bertil Axelsson, den tredje av Axelsönerna som ägde gården Tornt, Lerum Uppegården 3:8. Jodå, han hade en skrift om sin gårds öden, där ”Torne-Johan” (Bertil Sandblom hade tydligen sagt fel namn till mig) finns med. Bertil Olsson, Härstad Björnsgård 4:7 (Strömsberg), hade gjort den.

Detta var anledningen till att jag började intressera mig för ”Torne-Johan”. I Släktdatas VTUNH-D8 fann jag: Arbetaren Johan Olsson, Herrstad Tomten, dog 1917-12-27 av bröstlidande. Begrav-ningsdatum är inte infört. I samband med detta kom det fram att det på Härstad Haregård 2:3 (numera kallad ”Uppe-gården”) funnits en bosättning i nordvästra hörnet av den del som ligger öster om landsvägen. Alltså mellan diket under 45-meters nivåkurvan och landsvägen.

Där bodde Erik Johan Andersson med maka Anna Beata Gunnarsdotter och sonen Gustaf när Erik Johan 1870 köpte Tornt. Nämnde Gustaf blev sedan den välkände handlanden m.m., Gustaf Eriksson i Brunnered. Möjligen har Gustafs äldre syster Augusta varit med. Hennes död har inte återfunnits i Släktdata. Stugan tog Erik Johan med till Tornt, där den finns inbyggd i nuvarande bostadshuset.

Alla dessa uppgifter och data nedan har jag hämtat ur ovannämnde Bertil Olssons skrift om gården Tornt.

Yngsta barnet

Johan Olofsson föddes som yngsta barnet i Herrstad Hjerpegård (nu kallad ”Johans”) 1841-04-24. Far Olof Pehrsson. Mor Beata Andersdotter, 32 år.
Olof Pehrsson hade förut varit gift med en Beata Andersdotter, född omkring 1794. De hade fått följande barn:
Maja Stina 1820-11-13
Anna Brita 1823-07-09 (Vigd 1844-01-07 med Anders Olofsson, Lerums Uppegård)
Anders Petter 1827-11-22 (Dog i kikhosta 1829-01-18 vid 1 år, 1 mån, 26 dagar.)
Johanna 1829-11-18
Anders Petter 1833-04-26
Anders Magnus 1835-02-28.

Dog i barnsbörd

Beata dog i barnsbörd 1835-03-01 vid 41 års ålder. Hon begravdes 15 mars. Året efter1836-02-07 vigdes Enkemannen och Hemm:eg Olof Persson från Hjerpeg. med Hemmad Beata Andersdtr från Artorp, 25 år. Detta kan kanske vara den dotter till Anders Nilsson och Elin Andersdtr, som föddes i Artorp 1809-04-06. Med denna Beata fick Olof barnen: Anders Petter 1836-11-21, Cristina 1838-04-11 och vår huvudperson Johan 1841-04-24.

Släktdata

Enligt GARDH-V4 vigdes 1862-05-30 Dräng Hemmansarrendator Johan Olofsson, Hulsjö Assargård med Piga Hemmadotter Inga Lena Andersdotter, Högen. De hade då redan ett barn och samtliga barn som återfunnits i Släktdata är nedanstående (med födelseadress och Johans titel):

Anders Oscar 1862-04-22, Hulsjö? bonde

Johanna Matilda 1864-02-15, Hulsjö Assarg. hemans-arrendator

Ida Charlotta 1865-05-15, Höga Persgård, arrendator

Ida Sofia 1868-08-22, Lerum Uppg. hemmansegare

Karl August 1871-06-06, Lerum Uppegård, försvarslös arbetare

Olof Gustaf 1875-05-19, Kopparmaden, torpare

Anna Maria 1875-05-19, Kopparmaden, torpare

Johan Alfrid 1879-05-23, Dammen, torpare

Anders Magnus 1881-04-17, Koppardammen, torpare.

Dålig ekonomi

Inga Lena var född 1841-02-04 i Högen, Gärdhem. Hennes föräldrar var Hemmans-ägare Anders Olofsson och Maria Olofsdotter, 46 år. Dessa hade tidigare fått sex barn i Högen. Jag har inte funnit något samband med mina anor från Högen.

Av Johans titel i födelseboken framgår att det gick utför med ekonomin när han 1867 köpt Tornt. Han styckade av halva gården i två lotter och sålde dessa men fick tydligen ändå sälja den kvarva-rande halvan redan 1869. Bertil Olsson för fram tanken att det kan ha varit missväxtåren 1868-69 som ”knäckte” Johan så han aldrig mer blev hemman-sägare. Bertil Axelsson har hört min far, Karl Pettersson, säga att ”Torne-Johan” bott på Piparetomten någon tid.

Bertil Sandblom har i sin torpforskning funnit att Johan kom till stugan vid ”Körnebäcken” i Härstad 1894. Då var troligen Inga Lena död men några av de yngre barnen ska ha kommit med dit.
Sedan Johan dött såldes stugan på auktion 1918.
Min far ropade in den och enligt Bertil Axelsson byggda han sitt svinhus av det virket.

Som framgår av foto ovan är denna byggnad till hälften uppförd i cementsten, där svinhus och hönshus är inrymda. Den nordöstra delen, innehållande utedass och vedbod, är helt i trä. På vinden ovan svinhuset hade vi förråd av oriven torv, som sedan skulle bli strö i lagården.
Husets längd är tolv meter. Det kan vara troligt att Torne-Johans hus var sex meter långt och att far använde vardera takhalvan till att skarva ihop det snedtak, som nu täcker byggnaden. Detta tyder bland annat de oskarvade långbanden i trädelen på av Artur, född 1915, tycker sig ha lite minne när huset byggdes. Det skulle i så fall ha varit i början av 20-talet.

Vidare forskning

Hur det gick för Torne-Johans syskon och barn överlåter jag till någon släktforskare att utreda. Kanske den här lilla berättelsen kan initiera en sådan forskning. Kanske rentav någon läsare känner igen något namn som tillhör den egna släkten?

Jag har tecknat ned detta för att visa hur en liten svart prick på 1897 års karta gjorde mig nyfiken och fundersam på ett människoöde under hans livsvandring runt Hullsjön från Herrstad Hjerpegård via Högen (där han hämtade sin hustru) till Hullsjö Assargård, Höga Persgård i Tunhem, Lerum Uppegård, Piparetomten, Kopparmaden och Dammen i Åsaka samt slutligen till Härstad.

* * *