Kents tips

Trollhättebygdens Släktforskare-Tidningen Nr. 3/2006

Släktforskare söker ständigt nya vägar till förfädernas historia. De svenska källorna flödar rikligt, men för många är de okända. Jag bjuder Dig välkommen in i den värld där Du kan öppna garderobsdörrarna och klä på förfäderna. Jag kommer framdeles, att dela med mig av mina tips.

Lycka till med Din forskning

Kent

Om inte annat anges finns källorna på resp. landsarkiv.

Häradsrätten

FIa: Bilagor till domböcker

Husesyner – Testamenten – Morgongåvor – Övr. gåvor – Vägar – Överlåtelser

CVIIa: Stämningslistor

Vart fall som kommer inför rätta tas upp här. Datum anges. Snabbsök till visst fall.

AIIa: Småprotokoll

Rik källa.
Köp och försäljning av gårdar – Pantsättningar – Belåningar – Undantagskontrakt – Odlingskontrakt m.m.

AIIIa: Syneprotokoll

Syner och värderingar av:
Kronoboställen – Kvarnar – Prästboställen m.m.

AIIIb: Syner och värderingar

Gäller div. typer av hemman.
FX: Övriga ämnesordnade handlingar. Häradsrättens bilagor. Rikhaltigt innehåll. Ex. gästgiveridagböcker.

Bergmästarens arkiv

Rikt innehåll. Inte enbart från gruvor etc. Omfattar även järnbruk etc. från hela landet.

Bouppteckningar

Finns i häradsrätten FIIa: Dessutom kan de finnas i följande arkiv:


  • Häradsrätten FIa. Som även kan innehålla morgongåvor, hemgifter, testamenten m.m.

  • Häradsrätten FX: Domkapitlet

FIIIa: + FIV: Konkursbouppteckningar

Mycket innehållsrika. Ofta helt orörda bon. Många kulturhistoriskt intressanta bilder m.m.

Övriga källor

O.ä. barn

Lämna inga sökvägar outforskade. Några tips: Även om det står i o.ä. i födelseboken kan faderskapet ha avgjorts i häradsrätten (rådhusrätten).Trots detta är det sällan som o.ä. i födelseboken stryks. Undersök därför:


  • Häradsrättens domböcker (se i stämningslistan först)
  • Domkapitlets protokoll

  • Landskontoret

  • Barnmorskejournaler i sällsynta fall

Häradsskrivaren

Inte enbart mantalslängder. Ex:
Redovisning brännvinspannor – Förteckning över nödlidande – Förteckning över sockenhant-verkare – Ödetorp – Förteckning över kronoarrenden – Visst militärt material

Rhedins arkiv

Ett privatarkiv. Handlade med tyg, bomull, fisk. Korrespondens med kunderna från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet. Finns ett person- och ortregister på Göteborgs landsarkiv.

Fängelsearkiv

Fångförteckningar – Biografirulla – Födelse- och dödbok – Porträttalbum

Kyrkolag och Ordning 1686

Finns på mikrokort.
Wilskman, Sven: Swea Rikes Ecclesiastiqve Werk i Alphabetisk ordning. 1782 – Ett standardverk för Dig som anfäder, verksamma inom kyrkan. Kyrkoherdar, kyrkvärdar etc.

Pergamentbrevsamlingen

Finns ett register över denna samling, som omspänner tiden från 1500-talet och framöver. Finns även Kobergs m.fl. fidiekomissers arkiv, som innehåller pergamentbrev från 1470-1802 samt kartor 1586-1892. Sök på landsarkiven

Landtullens personberättelser

Besökarnas provstilar. Alla inom tullväsendet sände in prov på sina handstilar. Kanske finns Din anfaders handstil här. Sök på Riksarkivet

Välkommen att spåra era släktingar!

Kent, Stellan och Anders i forskarstugan

* * *