Föreningen

Trollhättebygdens Släktforskare-Vår Förening

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Trollhättebygdens släktforskare bildades i april 1993 och är alltså en ung förening. Men vi har vuxit raskt och har nu drygt 400 medlemmar.

Vi har tre ordinarie möten på hösten och tre på våren. På dessa sammankomster har vi föredrag av aktuella föreläsare, ofta i samarbete med omgivande hembygdsföreningar.

Vi anordnar kurser efter medlemmarnas önskemål, t ex datoranvändning, läsning av gamla handstilar, släktforskarmetodik m m.

Vi ordnar studiebesök på olika arkiv och institutioner samt anordnar anbytarträffar då och då.

Varje måndag kl 16.00-21.00 februari-april samt sept-november har vi forskarservice i vår kurslokal i Villa Elfhög, där flera mikroläsare och mikrokort från trakten finns till förfogande. Mer erfarna medlemmar fungerar som handledare.

Där finns register över ministeralböckerna i kringliggande socknar, en hel del topografisk litteratur och tidskrifter från andra föreningar att tillgå.

Vi håller naturligtvis kontakt med kringliggande släktforskarföreningar och samarbetar ibland kring gemensamma teman som anbyten, studiebesök och resor.

Vi arbetar kontinuerligt med dataregistrering av kyrkoböcker för att underlätta letandet för dem som inte är så bra på att läsa gammal stil.

Föreningen hjälper också till med projektet ”Namn åt de döda” och har ”adopterat” församlingarna Trollhättan, Gärdhem, Vargön, Västra Tunhem, Vänersnäs och Norra Björke.
Detta projekt är nu avslutat.

CD-skivan – Sveriges dödsbok nr 6, har nu kommit och finns att köpa av föreningen.

Vår lilla tidning har upphört och ersatts av ett info-blad som kommer 2 ggr/år.

Vår medlemsavgift är 125 kr/år och 25 kr för familjemedlem. Skolungdomar betalar 35 kr.

Betala in avgiften till Trollhättebygdens Släktforskare på postgiro 25695-8.
Är du ny medlem, ange detta på inbetalningsblanketten tillsammans med
fullständigt namn och adress.
Du kan även skicka in din ansökan till svenahlander(a)telia.com
Medlemskap innebär inte att du måste ha dina rötter i Trollhättebygden. Med nuvarande teknik kan du forska hos oss var du än kommer ifrån.
Samtidigt får du ett stimulerande utbyte av erfarenheter och ett gott kamratskap med övriga forskare.