En kraftkarl i Dalsland

Trollhättebygdens Släktforskare-Tidningen Nr. 2/2000

I Ånimskogs kyrka i Dalsland finns en minnestavla med inskriptionen: ”Anders Wall, som gifvit denna predikstol, var gästgifvare på Lund. Var fem gånger gift. Hade med alla sina hustrur 17 barn. Var 82 år då han sista gången blef gift. Hade före sin död barnbarn i sista giftet. Var 102 år när han afled 1758.”

Det finns ett fel i uppgifterna, han dog redan 1738, 102 år gammal.

Om Anders Månsson Wall kan vidare omtalas att han var ägare till gårdarna Lunden, Slobol och Knollen, var kyrkvärd och blev 1723, vid 87 års ålder, riksdagsman för Tössbo härad. Förutom predikstolen hade han också skänkt kyrkans mindre klocka, på vilken hans namn står ingraverat. Han ligger begravd under en gravhäll i koret i kyrkan.
Kyrkans storklocka bär namnet Erik Wall, son till Anders Wall i 3:e äktenskapet, född 1699, senare prost i Edsleskog.

När man passerar Uddevalla på E 6 norrut, passerar man Brattåsmotet ungefär där det forna Oddevall låg. Där låg kronohemmanet Brattås och där bodde på slutet av 1600-talet handelsmannen, rusthållaren, skeppsbyggaren och generalgevaldigerlöjtnanten Gabriel Eriksson Stjärnberg. Han idkade alltså skeppsbyggeri ungefär där senare Uddevallavarvet låg. I Uddevalla stads historia omtalas två av de skepp som han byggde, ”Engelen Gabriel” och ”Carl XII”.

Stjärnberg och hans hustru Margareta Werner hade flera barn, bland andra sonen Gabriel, som blev militär och adlades Borgenstjärna, Katarina gift, med handelsmannen i Vänersborg Lars Kinkell och min anmoder Hedvig.

Hedvig Stjärnberg gifte sig den 28/12 1711 med en man som hette Jonas Paulin. Vem han var och var han kom ifrån vet jag inte. Men han avled, och 1717 befann sig Hedvig, som således var änka, hos sin syster Katarina gift Kinkell i Vänersborg. Hon borde då ha varit i 25-årsåldern.

Som kvinna hade hon små möjligheter att försörja sig själv.

Där träffade hon den 82-årige Anders Månsson Wall, som var änkeman för fjärde gången. Det kan knappast ha varit fråga om den stora kärleken, men när han friade sa hon ja.

I Vigselboken för Ånimskog står den 2 februari 1718: ” Efter 3:e föreg. lysningar copulerades gästgifvaren Anders Wall med Hedevig Stiernberg.”

Men Anders Wall var en kraftkarl. Äktenskapet varade i 20 år. Efter bara 8 månader och två dagar kom sonen Anders, 1719 kom Gabriel, 1721 Karin, 1724 Margareta och 1726 min anfader Erik, när Anders Wall var 90 år!

Dottern Karin Wall gifte sig den 31/5 1737 med handelsmannen i Västervik Abraham Funk, och med honom fick hon barn 1738, Anders Walls barnbarn, innan Anders Wall dog den 30 november 1738, 102 år gammal.

Hedvig Stjärnberg gifte om sig den 13/4 1740 med Conrad Arnold Lachtrup, Källarmästare i Vänersborg.

Min anfader Erik Wall arbetade son bonde och gästgivare, gifte sig 1741 med Margareta Pagander, och flyttade 1754 till gården Ramneberg (Boet) i Vassända. I inflyttningsbok för Vassända står: ”Gästgivarn Erik Wall med hustrun Margaret Pagander och fyra barn samt pigan Malin och gossarna Jonas och Petter flytta till Ramneberg ifrån Dal och Örs församling med gott vittnesbörd af herr Andr. Waldenström.”

Släkten bodde därefter i 100 år på Ramneberg, innan min morfar och tre av hans syskon flyttade till Trollhättan på 1880-talet.

Bengt Lindbom

Källor:

Sammanställning om Anders Wall av Viktor Olsson i Tösse

Uddevalla stads historia om släkten Stjärnberg

Kyrkoböckerna