Föreningen Styrelsen Säsongprogram Tidningen Register Efterlysningar Forskaruppdrag Släktforskarlänkar Huvudsidan

Trollhättebygdens Släktforskare

Styrelsen 2014
 
Ordförande
Medlemsregistret
Sven Åhlander
Staveredsgatan 16 A
461 31 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-311 43
E-post:
svenahlander(a)telia.com
Vice ordförande
Kyrkoboksregistrering
Stig Svensson
Nydqvistsgatan 2 A
461 32 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-823 39
Mobil:070 579 06 09
E-post:
stig.svensson1(a)bredband.net
Kassör
Medlemsavgifter
Ingrid Ohlsson
Staveredsgatan 16 A
461 31 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-722 37
E-post:
ib.ohlsson(a)hotmail.com
Sekreterare Pia Ahlroth
Spannmålsgatan 6B
461 30 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-42 50 01
E-post:
pia.ahlroth(a)comhem.se
Ledamot Maj-Britt Lindbom
Hjortmossegatan 156
461 51 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-41 16 61
Mobil:073 928 13 56
E-post:
maj-britt.lindbom(a)comhem.se
Ledamot Kerstin Eriksson
Modhs väg 116
461 55 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-746 10
E-post:
gostaochkerstin(a)comhem.se

Ledamot

Elisabeth Edlund
Tingvallavägen 1
461 32 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-65 18 37
E-post:
jan(a)merchworld.se
Ledamot
Programansvar
Anmälningar

Eva Larsson
Tessingatan 33
461 41 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-191 42
E-post:
052019142(a)telia.com
Ledamot
Vice sekreterare
Jan Edlund
Tingvallavägen 1
461 32 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-65 18 37
E-post: jan(a)merchworld.se
Suppleant
 
Gunni Sikström
Lunnevägen 14 A
461 44 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-65 35 01
E-post: gunni.sikstrom(a)telia.com
Suppleant
 
Åsa Trollälven
Västra Fjärilsvägen 128
461 64 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-26 04 86
E-post: asatrollelven(a)telia.com
Suppleant
 
Harry Pettersson
Titteridammshöjden 33
424 68 ANGERED
Telefon: 031- 331 35 15
Mobil:0703-51 35 15
E-post: hapen(a)comhem.se
Revisor
Gravstensinventeringen
 
Bror Betz
Lextorpsvägen 313
461 64 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-752 33
Revisor
 
Christer Blomster
Tärnvägen 8
461 41 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-733 43
Revisorsuppleant
 
Maria Nordin
Violvägen 15
461 55 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-42 09 43
Revisorsuppleant
 
Daisy Grahn
Tuppekullegatan 19
461 58 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-175 90
Valberedare
 
Dennis Haglund
Hasselkullegatan 118
461 62 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0730-34 72 67
Valberedare
 
Lars Eriksson
Staveredsgatan 16 C
461 31 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-21 20 72

 
 Föreningen Styrelsen Säsongprogram Tidningen Register Efterlysningar Forskaruppdrag Släktforskarlänkar Huvudsidan
Trollhättebygdens Släktforskare
www.trollhattebygden.se